Numbers - Opprette et diagram fra tabelldata

background image

«Opprette et diagram fra tabelldata» på side 140

Formatere diagramtitler, forklaringer, akser og
andre elementer

«Formatere diagrammet» på side 148

Formatere sektordiagrammer, linjediagrammer og
andre diagramtyper

«Formatere bestemte diagramtyper» på side 158

Opprette et diagram fra tabelldata

Du kan legge til et diagram som viser alle dataene i en tabell eller data i markerte
celler fra en eller flere tabeller. Hvis du endrer dataene i et diagrams tilknyttede
tabellceller, oppdateres diagrammet automatisk.

Når du legger til et diagram, definerer Numbers enten tabellradene eller-kolonnene
som standard dataserier. I de fleste tilfeller, hvis tabellen er firkantet eller om den er
bredere enn den er høy, blir tabellradene standardserien, men du kan enkelt bytte
dataserier og -sett etter at diagrammet er opprettet og legge til, fjerne og redigere
diagramdataene når som helst.

Hvis en tabell inneholder tittelrader eller -celler, bruker Numbers teksten i den første
kolonnen eller raden som akseetiketter. Hvis ikke, brukes eksempeltekst for etiketter
som du kan redigere senere.

Slik kan du legge til og markere data og opprette et diagram:
Hvis du vil legge til et diagram basert på en hel tabell, markerer du tabellen, klikker på

m

Diagrammer i verktøylinjen, og velger en diagramtype fra lokalmenyen.

I lokalmenyen er
2D-diagrammer
til venstre og
3D-diagrammer til
høyre.

140

Kapittel 7

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 7

Opprette diagrammer fra data

141

Veridene i tabellen plottes i diagrammet. Hvis tabellen er tom, er diagrammet tomt
inntil du legger til verdier i tabellceller.
Hvis du vil legge til et diagram basert på et område med tilstøtende tabellceller, klikker

m

du i en celle, og klikker og flytter for å markere andre celler. Du kan også markere den
første cellen i området og holde nede Skift-tasten mens du markerer den siste cellen
for å markere området. Deretter klikker du på Diagrammer i verktøylinjen og velger en
diagramtype.
Hvis du vil legge til et diagram basert på celler som ikke er tilstøtende, holder du

m

nede Kommando-tasten mens du markerer cellene i tabellen. Deretter klikker du på
Diagrammer i verktøylinjen og velger en diagramtype.
Hvis du vil legge til et diagram basert på data i flere enn én tabell, markerer du først

m

en enkelttabell eller et sammenhengende område med celler og oppretter et diagram.
Deretter klikker du på Diagrammer i verktøylinjen og velger en diagramtype. Marker
diagrammet og hold nede Kommando-tasten mens du klikker eller flytter celler i en
annen tabell for å legge til dataene deres i diagrammet.
Hvis du vil legge til et plassholderdiagram du vil bruke for å legge til dataene dine

m

ved en senere anledning, forsikrer du deg om at ingenting er markert, klikker på
Diagrammer i verktøylinjen, og velger en diagramtype. Et diagram og en ny tabell
opprettes med plassholderdata.
Hvis du vil tegne et diagram, markerer du først tabellcellene diagrammet skal

m

referere til, og holder deretter nede Tilvalg-tasten mens du klikker på Diagrammer
i verktøylinjen. Velg en diagramtype. Når markøren endres til et trådkors, flytter du
trådkorset over arbeidsområdet for å opprette et diagram med den størrelsen du vil
ha. Hvis du vil beholde diagrammets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten
mens du flytter.

Hvis du vil

Går du til

Endre type for et diagram

«Konvertere et diagram fra en type til en
annen» på side 142

Flytte et diagram

«Flytte et diagram» på side 143

Endre dataserier for et diagram

«Bytte mellom tabellrader og -kolonner for
diagramdataserier» på side 144
«Erstatte eller omorganisere dataserier i et
diagram» på side 145

background image

Hvis du vil

Går du til

Endre data som vises i et diagram

«Legge til mer data i et eksisterende diagram» på
side 144
«Fjerne data fra et diagram» på side 146
«Inkludere skjulte tabelldata i et diagram» på
side 145

Fjerne et diagram

«Slette et diagram» på side 147

Kopiere et diagram inn i et Keynote- eller
Pages-dokument og få diagrammet til å holdes
oppdatert når data blir endret

«Dele diagrammer med Pages- og Keynote-
dokumenter» på side 147