Numbers - Viser feilfelt i diagrammer

background image

Viser feilfelt i diagrammer

Du kan vise feilfelt rundt datapunkter i alle 2D-diagrammer, med unntak av
sektordiagrammer. Feilfelt angir hvor mye feil det kan være i et bestemt datapunkt.

background image

Slik viser du feilfelt for datapunktene i en markert serie:

1

I diagraminspektøren klikker du på Serier, og klikker deretter Avansert nederst i

Inspektør-vinduet. Deretter klikker du på Feilfelt.
For punktplottinger kan du ha feilfelt for begge dataseriene. Du angir dem separat ved
å følge instruksjonene for begge aksene.

2

I lokalmeny velger du hvordan du vil vise feilfeltene:

Positiv og Negativ: Viser fulle feilfelt, både over og under hvert datapunkt.
Kun positiv: Viser kun den delen av hvert feilfelt som faller over datapunktet.
Kun negativ: Viser kun den delen av hvert feilfelt som faller under datapunktet.

3

I den andre lokalmenyen velger du feilfelttypen du vil vise:

Fast verdi: Viser et feilfelt med samme absolutte verdi for hvert datapunkt. Angi en
verdi i feltet ved siden av.
Prosent: Viser feilfelt basert på en fast prosentandel av hver datapunktverdi. Angi en
prosentandel i feltet ved siden av.
Standardavvik: Viser feilfelt basert på standardavviket til datasettet. Angi antallet
standardavvik i feltet ved siden av.
Standardfeil: Viser standardfeilfelt.
Tilpasset: Gjør det mulig å angi feilfelt basert på dine egne kriterier. I Positiv-feltet
angir du hvor langt over datapunktene du vil at feilfeltene skal strekke. I Negativ-feltet
angir du hvor langt under datapunktene du vil at feilfeltene skal strekke.

4

I feltet ved siden av den andre lokalmenyen angir du feilfeltområdet.

5

Marker et feilfelt og klikk på grafikkinspektørknappen, så kan du endre linjeslutt for

feilfelt ved hjelp av Strek-lokalmenyen.