Numbers - Formatere teksten i diagramtitler, -etiketter og -forklaringer

background image

Formatere teksten i diagramtitler, -etiketter og -forklaringer

Du kan endre størrelse og utseende for diagram- og aksetitler, akseetiketter,
datapunktetiketter og forklaringer.

Slik formaterer du teksten til etiketter og forklaringer:

1

Avhengig av hvilken tekst du vil formatere, velger du ett av objektene:

Hvis du vil formatere alle diagramtitler og etiketter (unntatt diagramforklaringen)
klikker du på diagrammet for å endre all teksten til dine font- og fargevalg.
Hvis du vil formatere teksten for alle datapunkter i kun én serie, markerer du tekstruten
for ett datapunkt i serien.
Hvis du vil formatere teksten i en akseetikett, markerer du teksten.
Hvis du vil formatere teksten for alle serieetiketter, markerer du serieetikettruten.
Hvis du vil endre teksten i en diagramforklaring, markerer du forklaringen.

2

Bruk formatlinjekontrollene til å formatere den markerte teksten.