Numbers - Vise datapunktsymboler i områdediagrammer

background image

Vise datapunktsymboler i områdediagrammer

I områdediagrammer kan du bruke symboler (sirkler, trekanter, firkanter og ruter) til å
representere datapunkter.

Du kan også bruke formatlinjen til å raskt tilpasse symboler. Marker et symbol, og
bruk symbol- og størrelseskontrollene til å formatere symboler. Du kan også bruke
diagraminspektøren.

Slik viser du datapunktsymboler med diagraminspektøren:

1

Marker en dataserie (områdefigur eller linje), klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på

diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Serie.

2

Velg et symbol fra Datasymbol-lokalmenyen.

3

Juster størrelsen på datapunktsymbolene ved å angi en verdi eller ved å bruke

trinnkontrollen i feltet ved siden av.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på
side 148.