Numbers - Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram

background image

Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram

Hvis du vil framheve sektorer, kan du skille dem ut fra sektordiagrammet.

Skill ut en enkeltsektor ved å
bruke Spredning-skyveknappen.

background image

Slik kan du skille ut enkeltsektorer:
Hvis du vil flytte én sektor fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, markerer du

m

den og flytter den, eller du kan bruke Spredning-kontrollen i diagraminspektøren.
Hvis du vil skille alle stykkene fra midten av et 3D-sektordiagram, markerer du

m

diagrammet før du bruker Spredning-kontrollen.
Hvis du vil flytte flere sektorer fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, Skift-klikker

m

eller Kommando-klikker du for å markere sektorene. Deretter flytter du dem eller
bruker Spredning-kontrollen.

Du kan legge til et serienavn eller en datapunktetikett for å skille enkeltsektorer
ytterligere. Les «Formatere elementene i et diagrams dataserie» på side 153.