Numbers - Rotere 2D-sektordiagrammer

background image

Rotere 2D-sektordiagrammer

Slik kan du rotere et sektordiagram:
Marker diagrammet, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på

m

diagraminspektørknappen, og bruk deretter Roteringsvinkel-hjulet eller feltet.
Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på metrikkinspektørknappen, og flytt deretter

m

Roter-hjulet eller bruk Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for diagrammet.
Markerer diagrammet, hold nede Kommando-tasten, og flytt musepekeren mot

m

et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek med pil i begge ender.
Deretter flytter du et markeringshåndtak.
Hvis du vil rotere diagrammet i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando-

m

tastene mens du flytter et markeringshåndtak eller Roter-hjulet.

162

Kapittel 7

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 7

Opprette diagrammer fra data

163