Numbers - Endre sektordiagramfarger og -teksturer

background image

Endre sektordiagramfarger og -teksturer

Slik endrer du farger og teksturer i sektordiagrammer:
Hvis du vil fylle serieelementer med spesialfarger eller -teksturer, klikker du på

m

Inspektør i verktøylinjen, klikker på diagraminspektørknappen, og klikker deretter
på Diagramfarger. Velg en fylltype (for eksempel 3D-teksturfyll) fra den første
lokalmenyen, og velg en fyllsamling (for eksempel Marmor eller Tre) fra den andre
lokalmenyen. Gjør deretter ett av følgende:

Hvis du vil fylle alle sektorene, klikker du på Bruk på alle. Det første fyllet brukes

Â

på elementer i den første serien, det andre på elementer i den andre serien og så
videre.
Hvis du vil fylle en enkeltsektor, flytter du fyllet til sektoren.

Â

background image

Hvis du vil justere opasitet, strek, skygge og andre grafiske attributter for

m

enkeltsektorer, markerer du sektoren du vil endre, klikker på grafikkinspektørknappen,
og foretar endringene du vil ha.
Når du justerer opasitet og fyll, endrer du opasiteten til hele diagrammet ved å flytte
Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren. Hvis du kun vil formatere en
markert serie, justerer du opasiteten til fargefyllet, forløpningsfyllet eller det farget
bildefyllet etter behov. Hvis du vil ha flere detaljer, leser du «Justere opasitet» på
side 232 og «Fylle objekter med farge eller bilder» på side 233.

Hvis du vil

Går du til

Bruke et av dine egne bilder som fyll

«Fylle et objekt med et bilde» på side 236

Endre utseendet på linjen rundt alle sektorer eller
én sektor

«Endre kantlinjestil» på side 228

Endre skygger

«Legge til skygger på sektordiagrammer og
sektorer» på side 162

Endre dybdeegenskapene til et 3D-sektordiagram «Justere sceneinnstillinger for 3D-

diagrammer» på side 168