Numbers - Tilpasse utseendet til sektordiagrammer

background image

Tilpasse utseendet til sektordiagrammer

Et sektordiagram representerer kun ett datasett, og hver sektor er én datapunktverdi i
det settet (det første datapunktet fra hver dataserie). Hvis dataseriene er i rader, brukes
kun den første kolonnen for å opprette diagrammet; hvis dataseriene er i kolonner,
brukes kun den første raden for å opprette diagrammet. Du kan vise et hvilket som
helst datasett ved å flytte det til første rad eller kolonne i tabellen.

Hvis du vil justere utseendet til en enkeltsektor, må du først markere sektordiagrammet
og deretter markere sektorene du vil endre.

Slik markerer du sektorer i et markert sektordiagram:
Hvis du vil markere en sektor, klikker du på den.

m

Hvis du vil markere alle stykkene, markerer du et hvilket som helst stykke og trykker på

m

Kommando-A.
Hvis du vil markere stykker som ikke er ved siden av hverandre, holder du nede

m

Kommando-tasten mens du markerer hvert stykke.
Hvis du vil markere flere stykker som er ved siden av hverandre, markerer du det første

m

stykket, og holder deretter nede Skift-tasten mens du markerer det siste stykket.

Hvis du vil

Går du til

Bruke farger og teksturer i et sektordiagram

«Endre sektordiagramfarger og -teksturer» på
side 159

Vise serie- og datapunktetiketter i et
sektordiagram:

«Vise etiketter i et sektordiagram» på side 160

Framheve enkeltsektorer i et sektordiagram

«Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram» på
side 161

Legge til skygger i et sektordiagram

«Legge til skygger på sektordiagrammer og
sektorer» på side 162

Rotere et 2D-sektordiagram

«Rotere 2D-sektordiagrammer» på side 162

Gjøre andre formateringsendringer

«Formatere diagrammet» på side 148