Numbers - Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i linjediagrammer

background image

Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i linjediagrammer

I område- og linjediagrammer kan du bruke symboler (sirkler, trekanter, firkanter og
ruter) til å representere datapunkter. Du kan også vise en rett eller buet linje mellom
datapunktene.

Du kan også bruke formatlinjen til å raskt tilpasse symboler og linjer. Marker et
symbol, og bruk symbol- og størrelseskontrollene til å formatere symboler. Bruk Strek-
kontrollene til å formatere linjene. Du finner flere valg i diagraminspektøren.

Slik bruker du diagraminspektøren til å endre datapunktsymbolene og
forbindelseslinjen:
Hvis du vil endre datapunktsymbolet, markerer du en dataserie (områdefigur eller

m

linje), klikker på Inspektør i verktøylinjen, klikker på diagraminspektørknappen, og
klikker deretter på Serie. Velg et symbol fra Datasymbol-lokalmenyen. Juster størrelsen
på datapunktsymbolene ved å angi en verdi eller ved å bruke trinnkontrollen i feltet
ved siden av.
Hvis du vil knytte sammen punktene med en kurve, velger du en dataserie (linje) og

m

velger deretter Kurve fra Koble punkter-lokalmenyen.
Hvis du vil endre linjefargen, markerer du en linje, klikker på Inspektør i verktøylinjen,

m

klikker på grafikkinspektørknappen, og bruker deretter Strek-kontrollene.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på
side 148.

164

Kapittel 7

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 7

Opprette diagrammer fra data

165