Numbers - Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer

background image

Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer

For 3D-diagrammer kan du endre visningsvinkelen ved å flytte pilhodene som vises
når du markerer diagrammet.

Du finner flere kontroller i diagraminspektøren.

Slik justerer du 3D-sceneinnstillinger med diagraminspektøren:

1

Marker et 3D-diagram, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på

diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Diagram.

2

Hvis du vil endre visningsvinkelen for diagrammet, flytter du et pilhode i blå pil-

knappen til du har plassert diagrammet slik du vil ha det.

3

Hvis du vil endre lyssettingsvinkelen og -intensiteten, velger du et alternativ fra

Lyssettingsstil-lokalmenyen som skaper utseendet du vil ha.

4

Hvis du vil endre dybden til diagramelementene, flytter du Diagramdybde-

skyvekontrollen. Hvis du flytter til høyre, ser det ut som om diagramelementene
strekker seg ut mot den som ser på.

background image

5

Hvis du vil forbedre kantene på et 3D-sektordiagram, velger du Vis skråkanter.

6

Hvis du vil endre utformingen av søyler i tredimensjonale stolpe- og

kolonnediagrammer, bruker du Stolpeform-lokalmenyen.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på
side 148.

Kapittel 7

Opprette diagrammer fra data

169

background image

170

Legg til og endre utseendet til tekst, blant annet tekst i lister,

tekstruter, tabellceller og figurer.

Legge til tekst

Legg til tekst ved å skrive i en tabellcelle, tekstrute eller figur.

Hvis du vil

Går du til

Opprette en tekstrute og legge til tekst i den

«Legge til tekstruter» på side 191

Legge til tekst i en figur

«Plassere tekst i en figur» på side 193

Arbeide med tekst i tabellceller

«Legge til og redigere tabellcelleverdier» på
side 80
«Arbeide med tekst i tabellceller» på side 81
«Bruke tekstformatet i tabellceller» på side 101

Tilpasse tekst

«Markere tekst» på side 170
«Slette, kopiere og lime inn tekst» på side 171
«Formatere tekststørrelse og utseende» på
side 172
«Stille inn tekstjustering, avstand og farge» på
side 178
«Opprette lister» på side 187

Markere tekst

Før du formaterer eller utfører andre handlinger med tekst, må du markere teksten du
vil arbeide med.

Slik markerer du tekst:
Hvis du vil markere ett eller flere tegn, klikker du foran det første tegnet og flytter

m

musepekeren over tegnene du vil markere.
Hvis du vil markere et ord, dobbeltklikker du på ordet.

m

8