Numbers - Angi skygger, avstand og serienavn for stolpe- og kolonnediagrammer

background image

Angi skygger, avstand og serienavn for stolpe- og

kolonnediagrammer

I stolpe- og kolonnediagrammer kan du justere avstanden mellom sett med stolper
eller kolonner (datasett). I diagrammer der datasettene ikke er stablet, kan du også
justere avstanden mellom stolper eller kolonner (individuelle datasett). Du kan også
legge til skygger på enkeltvise dataserier eller hele diagrammet.

I stolpe og kolonnediagrammer som ikke er stablet, kan du også velge å vise
serienavnene, eller -etikettene.

Slik tilpasser du stolpe- og kolonnediagrammer:

1

Marker et stolpe- eller kolonnediagram.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter

på Diagram.

3

Hvis du vil endre avstanden mellom stolper eller kategorier, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil endre avstanden mellom stolper, skriver du inn en verdi (eller klikker på

Â

pilene) i «Avstand mellom stolper»-feltet.
Hvis du vil endre avstanden mellom kategorier (i ikke-stablede diagrammer), angir

Â

du en verdi i «Avstand mellom sett»-feltet.
Verdien er prosentandelen av stolpetykkelsen. Hvis du reduserer avstanden mellom
stolper, blir de tykkere. Du kan også flytte musepekeren til kanten av en stolpe til
det blir en tohodet pil, og deretter flytte for å gjøre stolpene tykkere eller tynnere.

4

Hvis du vil legge til skygger, gjør du ett av følgende:

Hvis du legge til skygger på enkeltstolper, velger du Individuelt fra Skygge-

Â

lokalmenyen.
Hvis du legge til skygger på hver stolpegruppe, velger du Gruppe fra Skygge-

Â

lokalmenyen.
Hvis du vil angi skyggeattributter, bruker du grafikkinspektøren. Du finner

Â

instruksjoner i «Legge til skygger» på side 230.

5

Hvis du vil vise serienavn, klikker du på Akse og velger Vis serienavn fra Angi aksevalg-

lokalmenyen for Kategoriakse.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på
side 148.