Numbers - Vise alle formler i et regneark

background image

Vise alle formler i et regneark

Hvis du vil vise en liste med alle formlene i et regneark, velger du Vis > Vis formelliste,
eller klikker på Formelliste i verktøylinjen.

Plassering: Angir arket og tabellen formelen befinner seg i.
Resultater: Angir nåværende verdi beregnet av formelen.
Formel: Viser formelen.

Slik kan du bruke formellistevinduet:
Klikk på formelen for å finne cellen som inneholder formelen. Tabellen vises over

m

formellistevinduet. Formelcellen er markert.
Dobbeltklikk på formelen for å redigere den.

m

Hvis du vil endre størrelse på formellistevinduet, flytter du markeringshåndtakene

m

øverst til høyre i vinduet opp eller ned.
Hvis du vil finne formler som inneholder et bestemt element, skriver du elementet i

m

søkefeltet og trykker på returtasten.