Numbers - Legge til og redigere formler ved hjelp av Formelredigering

background image

Legge til og redigere formler ved hjelp av Formelredigering

Formelredigering har et tekstfelt med formelen din. Når du legger til cellereferanser,
operatorer, funksjoner og konstanter i en formel, ser de slik ut i Formelredigering.

Alle formler må begynne

med er lik-tegnet.

Summer-funksjonen

Referanser til celler ved
hjelp av cellenavn.

En referanse til et

område på tre celler.

Subtraksjonsope
ratoren.

Slik arbeider du med Formelredigering:
Gjør ett av følgende for å åpne Formelredigering:

m

Marker en tabellcelle, og skriv inn er lik-tegnet (=).

Â

Dobbeltklikk på en tabellcelle som inneholder en formel.

Â

Marker en tabellcelle, klikk på Funksjon i verktøylinjen, og velg deretter

Â

Formelredigering fra lokalmenyen.
Marker en tabellcelle, og velg deretter Sett inn > Funksjon > Formelredigering.

Â

Marker en celle som inneholder en formel, og trykk deretter på Tilvalg-returtasten.

Â

Formelredigering åpnes over den markerte cellen, men du kan flytte Formelredigering.
Hvis du vil flytte Formelredigering, holder du markøren over venstre side av

m

Formelredigering til den blir til en hånd. Deretter kan du flytte.

124

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

background image

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

125

Når du skal sette sammen formelen, gjør du følgende:

m

Hvis du vil legge til en operator eller konstant i tekstfeltet, setter du inn

Â

innsettingspunktet og skriver. Du kan bruke piltastene for å flytte innsettingspunktet
i tekstfeltet. I «Bruke operatorer i formler» på side 133 finner du mer informasjon
om hvilke operatorer du kan bruke. Når formelen din krever en operator, og du ikke
har lagt til en, settes operatoren + inn automatisk. Du kan markere operatoren + og
bytte den ut med en annen operator.
Hvis du vil legge til cellereferanser i tekstfeltet, setter du inn innsettingspunktet og

Â

følger instruksjonene i «Referere til celler i formler» på side 129.
Hvis du vil legge til funksjoner i tekstfeltet, setter du inn innsettingspunktet og

Â

følger instruksjonene i «Legge til funksjoner i formler» på side 126.

Hvis du vil fjerne et element fra tekstfeltet, markerer du elementet og trykker på

m

slettetasten.
Hvis du vil arkivere endringer, trykker du på returtasten eller klikker på Godta-knappen

m

i Formelredigering. Du kan også klikke på utsiden av tabellen.
Hvis du vil lukke Formelredigering og ikke arkivere endringene, trykker du på Escape-
tasten eller klikker på Avbryt-knappen i Formelredigering.