Numbers - Legge til funksjoner i formler

background image

Legge til funksjoner i formler

En funksjon er en forhåndsdefinert, navngitt operasjon (for eksempel SUMMER og
GJENNOMSNITT) som du kan bruke for å utføre beregninger. En funksjon kan være ett
av flere elementer i en formel, eller det kan være det eneste elementet i en formel.

Funksjoner deles inn i flere kategorier, fra økonomiske funksjoner som beregner
rentesatser, investeringsverdier og annet, til statistikkfunksjoner som beregner
gjennomsnitt, sannsynlighet, standardavvik og så videre. Hvis du vil lære om alle
iWork-funksjonskategoriene og funksjonene deres og se flere eksempler på hvordan
du bruker dem, velger du Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner», eller
Hjelp > «Brukerhåndbok for iWork-formler og -funksjoner».

126

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

background image

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

127

Du kan skrive inn en funksjon i tekstfeltet i Formelredigering eller i formellinjen, men
funksjonsnavigering er praktisk å bruke når du skal legge til en funksjon i en formel.

Marker en funksjon for
å vise informasjon om
den.

Søk etter en funksjon.

Sett inn den markerte funksjonen.

Marker en kategori
for å vise funksjoner
i den kategorien.

Panel til venstre: Inneholder en liste over funksjonskategorier. Marker en kategori
for å vise funksjonene i kategorien. De fleste kategoriene er familier med beslektede
funksjoner. Hvis du velger Alle-kategorien, vises en liste over alle funksjoner i alfabetisk
rekkefølge. Hvis du velger Sist brukte-kategorien, vises en liste over de ti siste
funksjonene som har blitt satt inn ved hjelp av Funksjonsnavigering.
Panel til høyre: Inneholder en liste over enkeltfunksjoner. Marker en funksjon for å
vise informasjon om funksjonen, og for å legge den til i en formel.
Panel nede: Viser detaljert informasjon om den markerte funksjonen.

Slik legger du til en funksjon ved hjelp av funksjonsnavigering:

1

Hvis du bruker formelredigering eller formellinjen, setter du inn innsettingspunktet der

du vil legge til funksjonen.
Merk: Når formelen din krever en operator før eller etter en funksjon, og du ikke har
lagt til en, settes operatoren + inn automatisk. Du kan markere operatoren + og bytte
den ut med en annen operator.

background image

2

Åpne funksjonsnavigering ved å gjøre ett av følgende:

Klikk i formellinjen, og klikk deretter på funksjonsnavigeringsknappen.

Â

Klikk på Funksjon-knappen i verktøylinjen og velg Vis funksjonsnavigering fra

Â

lokalmenyen.
Velg Sett inn > Funksjon > Vis funksjonsnavigering.

Â

Velg Vis > Vis funksjonsnavigering.

Â

3

Velg en funksjonskategori.

4

Velg en funksjon ved å dobbeltklikke på den, eller ved å markere den og klikke på Sett

inn funksjon.

5

I formelredigering eller formellinjen bytter du ut argumentplassholderne i funksjonen

som er satt inn, med en verdi.

Hjelp for argumentet «utstedt»
vises når du holder markøren
over plassholderen.

Plassholdere for valgfrie
argumenter er lysegrå.

Klikk for å se en liste

over gyldige verdier.

Hvis du vil se en rask beskrivelse av verdien til et argument, holder du markøren
over argumentplassholderen. Du finner også informasjon om argumentet i
funksjonsnavigeringsvinduet.
Hvis du vil angi en verdi som skal erstatte en argumentplassholder som har en trekant ved
siden av seg
, klikker du på trekanten og velger deretter en verdi fra lokalmenyen. Hvis
du vil ha informasjon om en verdi i lokalmenyen, holder du markøren over verdien.
Hvis du vil se hjelp for funksjonen, velger du Funksjon-hjelp.
Hvis du vil angi en verdi som skal erstatte en argumentplassholder, klikker du på
argumentplassholderen og skriver inn en konstant eller setter inn en cellereferanse (les
«Referere til celler i formler» på side 129 for instruksjoner). Hvis argumentplassholderen
er lysegrå, er det valgfritt om du vil legge til en verdi.

128

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

background image

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

129