Numbers - Finne og erstatte formelelementer

background image

Finne og erstatte formelelementer

Med Søk og erstatt-vinduet kan du søke gjennom alle formlene i et regneark for å
finne og eventuelt endre elementer.

Slik kan du åpne Søk og erstatt-vinduet:
Velg Rediger > Finn > Vis søk, og klikk deretter på Søk og erstatt.

m

background image

Velg Vis > Vis formelliste, og klikk på Søk og erstatt.

m

Finn: Skriv inn et formelelement (cellereferanse, operator, funksjon og så videre) du vil
søke etter.
I: Velg Kun formler fra denne lokalmenyen.
Store/små bokstaver: Marker dette valget for å skille mellom store og små bokstaver i
søket.
Hele ord: Marker dette valget for kun finne elementer som inneholder alt som er i
søkefeltet.
Erstatt: Du kan skrive inn noe du vil at det som står i søkefeltet, skal erstattes med.
Gjenta søk (sløyfe): Marker dette valget for å fortsette å se etter det som er i
søkefeltet, også etter å ha søkt gjennom hele regnearket.
Neste eller Forrige: Klikk for å gå til neste eller forrige forekomst av innholdet i
søkefeltet. Når et element blir funnet, åpnes formelredigering og viser formelen som
inneholder forekomsten.
Erstatt alle: Klikk for å erstatte alle forekomster av det som står i søkefeltet, med det
som står i Erstatt-feltet.
Erstatt: Klikk for å erstatte nåværende forekomst av det som står i søkefeltet, med det
som står i Erstatt-feltet.
Erstatt og finn: Klikk for å erstatte nåværende forekomst av det som står i søkefeltet,
og finne neste forekomst.

136

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

background image

137

Dette kapitlet beskriver hvordan du oppretter og formaterer

elegante diagrammer fra data i tabeller.

Numbers inneholder verktøy du kan bruke til å opprette flotte diagrammer som
kan brukes til å presentere noen av eller alle dataene i en eller flere tabeller.
Standardinnstillingen er at utseendet til diagrammer koordineres med temaet du
bruker, men du kan justere farger, teksturer, skygger, etiketter og annet for å skape
utseendet du vil eller for å framheve forskjellige elementer i diagrammet.

Om diagrammer

Bruk et diagram når du vil presentere trender eller sammenhenger som kan være
vanskeligere å se når du presenterer dataene i en tabell. I Numbers kan du velge
blant et utvalg 2D- eller 3D-diagramtyper for å presentere dataene dine, blant annet
sektordiagrammer, linjediagrammer, stolpediagrammer, kolonnediagrammer og
områdediagrammer, avhengig av hva som passer best til dataene dine, eller du kan
bruke et blandet diagram til å legge to diagramtyper oppå hverandre i samme figur.
Du kan også presentere dataene dine i et todimensjonalt punktdiagram, ved hjelp av
lineære eller logaritmiske skalaer.

Numbers inneholder følgende diagramtyper:

Diagramtype

Symbol

Kolonne

Stablekolonne

Stolpe

7