Numbers - Bruke operatorer i formler

background image

Bruke operatorer i formler

Du kan bruke operatorer i formler for å utføre aritmetiske operasjoner og
sammenligne verdier.

Â

Aritmetiske operatorer utfører aritmetiske operasjoner, for eksempel addisjon og
subtraksjon, og viser resultatene i tall. Du finner mer informasjon i «Aritmetiske
operatorer» på side 133.

Â

Sammenligningsoperatorer sammenligner to verdier og gir resultatet SANN eller
USANN. Du finner mer informasjon i «Sammenligningsoperatorer» på side 133.