Numbers - Bruke forhåndsdefinerte hurtigformler

background image

Bruke forhåndsdefinerte hurtigformler

Hvis du vil utføre grunnleggende beregninger ved hjelp av verdier i tabellceller som
grenser til hverandre, kan du markere cellene og deretter legge til en hurtigformel ved
hjelp av lokalmenyen som vises når du klikker på Funksjon i verktøylinjen.

Summer: Beregner summen av numeriske verdier i markerte celler.
Gjennomsnitt: Beregner gjennomsnittet av numeriske verdier i markerte celler.
Minimum: Fastslår den minste numeriske verdien i markerte celler.
Maksimum: Fastslår den største numeriske verdien i markerte celler.
Antall: Fastslår antallet verdier i de markerte cellene som er numeriske verdier eller
verdier for dato og tid.
Produkt: Multipliserer alle numeriske verdier i markerte celler.

Du kan også velge Sett inn > Funksjon og bruke undermenyen som vises.

Tomme celler og celler som inneholder verdityper som ikke nevnes, blir ignorert.

Slik kan du legge til en hurtigformel:
Hvis du vil bruke markerte verdier i en kolonne eller rad, markerer du cellene, klikker

m

på Funksjon i verktøylinjen og velger deretter en beregning fra lokalmenyen.
Hvis cellene er i samme kolonne, plasserer Numbers formelen i den første tomme
cellen under de markerte cellene. Hvis det ikke finnes en tom celle, legger Numbers til
en rad for å vise formelen.
Hvis cellene er i samme rad, plasserer Numbers formelen i den første tomme cellen til
høyre for de markerte cellene. Hvis det ikke finnes en tom celle, legger Numbers til en
kolonne for å vise formelen.
Hvis du vil bruke

m

alle verdiene i de vanlige cellene i en kolonne, klikker du på

kolonnens tittelcelle eller referansefane, klikker på Funksjon i verktøylinjen og velger
deretter en beregning fra lokalmenyen.
Numbers plasserer formelen i en bunntekstrad. Hvis det ikke finnes en bunnrad, legger
Numbers til en.
Hvis du vil bruke

m

alle verdiene i en rad, klikker du på radens tittelcelle eller

referansefane, klikker på Funksjon i verktøylinjen og velger deretter en beregning fra
lokalmenyen.
Numbers plasserer formelen i en ny kolonne.