Numbers - Endre navn på en tabellstil

background image

Endre navn på en tabellstil

Du kan endre navnet på en tabellstil.

Slik endrer du navn på en tabellstil:

1

Klikk på pilen til høyre for stilen i Stiler-panelet.

2

Velg Endre navn på stil.

3

Rediger stilnavnet, og forsikre deg om at navnet er unikt.

4

Trykk på returtasten.