Numbers - Bruke standard tabellstil

background image

Bruke standard tabellstil

Alle regneark har en tabellstil som er angitt som standard tabellstil. Det er tabellstilen
som brukes i nye tabeller.

Slik endrer du standard tabellstil:
Klikk på pilen til høyre for stilen som du vil bruke som standard tabellstil, og velg

m

deretter «Angi som standardstil for nye tabeller».

Hvis du vil bruke standard tabellstil for en gjenbrukbar tabell som du definerer, følger
du instruksjonene i «Definere gjenbrukbare tabeller» på side 54.