Numbers - Angi tabellstiler

background image

Angi tabellstiler

Etter at du har angitt en tabellstil til en tabell, kan du endre formateringen som stilen
definerer. En slik endring kalles for overstyring. Hvis du senere angir en annen stil til
tabellen, kan du beholde eller fjerne eventuelle overstyringer.

Slik angir du en tabellstil:
Hvis du vil erstatte den eksisterende stilen i en tabell og fjerne eventuelle

m

overstyringer, klikker du på pilen til høyre for stilen du vil bruke og velger deretter
Fjern og bruk stil.
Du kan også velge Format > Bruk tabellstil på nytt.
Hvis du vil erstatte den eksisterende stilen i en tabell, men fjerne eventuelle

m

overstyringer, markerer du tabellen og klikker deretter på navnet til en stil i Stiler-
panelet til venstre i vinduet. Du kan også markere en tabell, klikke på pilen til høyre for
stilen du vil bruke og velge Bruk stil.
Du kan også flytte et stilnavn fra Stiler-panelet til en tabell. I dette tilfellet trenger du
ikke å markere tabellen.
Hvis du vil erstatte stilen til alle tabeller i et ark, men beholde eventuelle overstyringer,

m

flytter du et stilnavn fra Stiler-panelet til et arksymbol i Ark-panelet.