Numbers - Legge til og redigere tabellcelleverdier

background image

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

81

Hvis du vil skrive inn innhold i celler som allerede har innhold, markerer du cellen.

m

Deretter klikker du der du vil sette innsettingspunktet, og begynner å skrive.
Hvis du vil angre endringer som har blitt gjort siden cellen ble markert, trykker du på

m

Esc.
Hvis du vil slette innholdet i tabellceller, rader eller kolonner, markerer du cellene,

m

radene eller kolonnene. Deretter trykker du på slettetasten eller velger Rediger > Slett.
Hvis du vil slette innhold, bakgrunnsfyll og eventuelle stilinnstillinger, velger du
Rediger > Fjern alt. Standardstilen brukes på markeringen.
Hvis du vil kopiere, lime inn og flytte celleverdier, leser du instruksjoner i «

m

Kopiere og

flytte celler» på side 90
Hvis du vil legge til formler og funksjoner til celler, leser du instruksjoner i «

m

Lage egne

formler» på side 124.