Numbers - Arbeide med tekst i tabellceller

background image

Arbeide med tekst i tabellceller

Du kan justere formatet og justeringen av tekst i tabellceller, og du kan bruke
funksjoner for søk/erstatt og stavekontroll.

Når du skriver tekst i en celle, viser Numbers tekst som kan brukes til å fullføre
celleinnholdet basert på lignende tekst andre steder i tabellen. Du kan bruke den
foreslåtte teksten hvis den passer, eller du kan fortsette å skrive for å overstyre
forslag. Hvis du vil deaktivere automatiske forslag, fjerner du markeringen for «Vis
autofullføringsliste i tabellkolonner» i Generelt-panelet i Numbers-valg.

Her er teknikker for å jobbe med tekst i tabellceller:
Hvis du vil sette inn et linjeskift, trykker du på Tilvalg-returtasten.

m

Hvis du vil sette inn et avsnittsskift når «Returtast flytter til neste celle» under

m

Tabellvalg i tabellinspektøren ikke er markert, trykker du på returtasten. Hvis den er
markert, trykker du på Tilvalg-returtasten.
Du kan også klikke på formellinjen og klikke på linjeskiftknappen i formatlinjen.
Hvis du vil sette inn en tabulator i tabellen, trykker du på Tilvalg-tabulatortasten.

m

Du kan også klikke på formellinjen og klikke på tabulatorknappen i formatlinjen.
Hvis du vil justere tekstjustering, bruker du justeringsknappene i formatlinjen.

m

Juster tekst til venstre eller høyre, sentrer tekst, bruk
rette marger eller juster tekst til venstre og tall til høyre.

Juster teksten øverst, i midten
eller nederst i cellene.

Tekstinspektøren inneholder ytterligere tekstformateringsalternativer (klikk på
Inspektør i verktøylinjen, og klikk på tekstinspektørknappen).

background image

Hvis du vil vite mer, leser du «Stille inn tekstjustering, avstand og farge» på side 178.
Hvis du vil styre fontattributter, bruker du tekstformateringsknappene i formatlinjen.

m

Velg en font.

Velg en skrifttype.

Velg fontstørrelse.

Velg tekstfarge.

Du kan også bruke Fonter-vinduet (klikk på Fonter i verktøylinjen).
Hvis du vil vite mer, leser du «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 172.
Hvis du vil utføre stavekontroll, følger du instruksjonene i «

m

Søke etter feilstavede

ord» på side 197.
Hvis du vil søke etter og ha valget om å endre tekst i celler, følger du instruksjonene i

m

«Søke etter og erstatte tekst» på side 199.
Hvis du vil unngå at Numbers tolker det du skriver som et tall, bruker du tekstformatet.

m

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Bruke tekstformatet i tabellceller» på side 101.
Merk: Tekststrenger ignoreres i funksjoner som bruker verdier til å utføre beregninger.