Numbers - Bruke tekstformatet i tabellceller

background image

Bruke tekstformatet i tabellceller

Bruk tekstformatet når du vil at alt innholdet i en celle skal behandles som tekst, selv
når det er tall. Når et tekstformat bruke i en celle, vises verdien nøyaktig som du skriver
det.

Slik kan du definere et tekstformat for en eller flere markerte celler:
Klikk på Celleformater-knappen i formatlinjen, og velg Tekst.

m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på celleinspektørknappen, og velg deretter Tekst

m

fra Celleformat-lokalmenyen.