Numbers - Opprette et tilpasset tekstformat

background image

Opprette et tilpasset tekstformat

Du kan definere tekst å vise før eller etter en verdi som er satt inn i en tabellcelle når
ingen andre formater er brukt på cellen.

Slik definerer du tekst som skal vises i tabellceller:

1

Marker én eller flere celler.

2

Gjør ett av følgende:

Velg tilpasset fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen.

Â

Velg tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren.

Â

Velg Format > Opprett tilpasset celleformat.

Â

background image

3

Velg Tall og tekst fra Type-lokalmenyen.

4

Flytt tekstelementet (blått) fra Dato- og tidelementer-ruten til det tomme formatfeltet

over ruten. (Slett kun eventuelt eksisterende elementer i feltet før du flytter inn Skrevet
tekst-elementet.)

5

Sett et innsettingspunkt før eller etter elementet, og skriv deretter inn teksten, med

mellomrom hvis det er nødvendig. Du kan klikke på elementet og deretter bruke
venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere innsettingspunktet.

Når du skriver «Må oppdatere adresse» i et felt med dette formatet, vises verdien slik:
Varsle kunde: Må oppdatere adresse.

6

I Navn-feltet skriver du inn et navn for tekstformatet.

Tilpassede formatnavn vises i Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen og i
Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren.

7

Klikk på OK for å arkivere tekstformatet og bruke det på de markerte cellene.