Numbers - Endre et tilpasset celleformat

background image

Endre et tilpasset celleformat

Slik kan du endre tilpassede formater og bruke endringer på tabellceller:
Hvis du vil endre elementene tilknyttet et tilpasset format som er brukt på celler,

m

markerer du cellene og klikker på Vis format i celleinspektøren.
Hvis du vil slette et element, markerer du elementet i formatfeltet og trykker deretter på
slettetasten.
Hvis du vil legge til et element, flytter du et element til formatfeltet.
Hvis du vil flytte et element, flytter du det rundt i formatfeltet.
Hvis du vil redefinere et element, klikker du på elementets trekant og velger deretter et
alternativ fra lokalmenyen.

Etter at du har utført endringene, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil arkivere det endrede formatet og bruke det i markerte celler med det

Â

samme navnet, klikker du på OK og deretter på Erstatt.
Hvis du vil arkivere det endrede formatet som et nytt format og bruke det i

Â

markerte celler, endrer du formatnavnet og klikker deretter på OK.
Hvis du vil ta i bruk det endrede formatet i umarkerte tabellceller, markerer du

Â

cellene og velger navnet på formatet fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen
eller i Celleformat-menyen i celleinspektøren.

Hvis du vil endre et tilpasset formatnavn, bruker du dialogruten for organisering av

m

tilpassede celleformater. Hvis du vil vise dialogruten, klikker du på Organiser formater i
Tilpasset format-dialogruten, eller velger Format > Organiser tilpassede celleformater.
Deretter dobbeltklikker du på navnet, skriver inn endringene og klikker på OK.

114

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

115

Når du endrer navnet på et tilpasset format, forblir det forrige navnet knyttet til cellene
det ble brukt på, og det forrige navnet fjernes fra listen over tilpassede formater. Hvis
du vil knytte det nye formatnavnet med disse cellene, markerer du cellene og velger
det nye navnet fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen eller i Celleformat-menyen
i celleinspektøren.