Numbers - Definere heltallelementet i et tilpasset nummerformat

background image

Definere heltallelementet i et tilpasset nummerformat

Heltallelementet gjør det mulig å tilpasse visning av heltall i en tabellcelle.

Når du har lagt til et heltallelement til et tilpasset tallformat, kan du markere det,
klikke på trekanten og bruke alternativene i lokalmenyen til å tilpasse elementets
visningsegenskaper.

Les «Opprette et tilpasset tallformat» på side 104 for å lære hvordan du legger til et
heltallelement.

Slik kan du bruke heltallelementets lokalmeny:
Hvis du vil vise eller skjule tusenskilletegnet, velger du Vis skilletegn eller Skjul

m

skilletegn.
Hvis du vil vise nuller eller mellomrom foran heltallet når det har færre enn et bestemt

m

antall sifre, velger du «Vis nuller for ubrukte sifre» eller «Bruk mellomrom for ubrukte
sifre». Deretter øker eller reduserer du antallet nuller eller bindestreker som vises i
formatfeltet. Velg Legg til siffer, Fjern siffer, eller «Antall sifre» fra lokalmenyen, eller bruk
oppoverpil- eller nedoverpiltastene til å angi antallet sifre.

Når du velger

Vises dette tallet

Slik

Vis skilletegn

10000000

10 000 000

Skjul skilletegn

10000000

10000000

«Vis nuller for ubrukte sifre» og
sett «Antall sifre» til 6

100

000100

106

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

107