Numbers - Bruke det varighetsformatet i tabellceller

background image

Bruke det varighetsformatet i tabellceller

Bruk varighetsformatet for verdier som beskriver tidsperioder, for eksempel uker, dager,
timer, minutter, sekunder eller millisekunder.

Hvis du vil definere et nummerformat, markerer du en eller flere celler, velger Varighet
fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen, og bruker deretter celleinspektøren til å
angi formatet.

Slik definerer du et varighetsformat for markerte celler ved hjelp av
celleinspektøren:

1

Marker cellen(e).

2

Hvis celleinspektøren ikke allerede er åpen, klikker du på Inspektør i verktøylinjen og

deretter på celleinspektørknappen.

3

Velg Varighet fra Celleformat-lokalmenyen.

4

Bruk Enheter-kontrollen til å markere enhetene du vil vise for en varighetsverdi.

Som standard vises timer, minutter og sekunder (t, m, og s).
Hvis du vil velge én enhet, flytter du venstre eller høyre ende av skyvekontrollen mot
midten til den ikke kan bli kortere. Deretter klikker du midt på skyvekontrollen og
flytter den over enheten du vil bruke.
Hvis du vil velge flere enn én enhet, endrer du størrelsen og flytter skyvekontrollen til
den er over enhetene du vil bruke.

5

Velg et visningsformat fra Format-lokalmenyen.

98

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

99