Numbers - Bruke dato og tid-formatet i tabellceller

background image

Bruke dato og tid-formatet i tabellceller

Bruk dato og tidformatet til å vise dato og/eller klokkeslett.

Hvis du vil definere et dato og tid-format, markerer du en eller flere celler, klikker på
Celleformater-knappen i formatlinjen, velger Dato og tid fra lokalmenyen, og velger
deretter et alternativ fra undermenyen.

Knapp for celleformat

Velg Mer for å bruke
malens standardformat
for dato og tid og åpne
celleinspektøren.

Hvis du vil ha større kontroll over dato og tid-formatet, bruker du celleinspektøren.

Slik definerer du et dato og tid-format ved hjelp av celleinspektøren:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

background image

3

Velg «Dato og tid» fra Celleformat-lokalmenyen.

4

Hvis du vil angi hvordan du vil at datoer skal formateres, velger du et format fra Dato-

lokalmenyen.

5

Hvis du vil angi hvordan du vil at klokkeslett skal formateres, velger du et format fra

Tid-lokalmenyen.