Numbers - Bruke brøkformatet i tabellceller

background image

Bruke brøkformatet i tabellceller

Bruk brøkformatet til å angi hvordan verdier mindre enn 1 skal vises. 27,5 vises for
eksempel som 27 1/2 når formatet er Halvdeler, og som 27 4/8 når formatet er
Åttendedeler.

Hvis du vil definere et brøkformat, markerer du en eller flere celler, velger Brøker
fra Celleformater-lokalmenyen i formatlinjen og velger deretter et format fra
undermenyen.

Knapp for celleformat

Du kan også bruke celleinspektøren.

Slik definerer du et brøkformat for markerte celler ved hjelp av celleinspektøren:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

3

Velg Brøker fra Celleformater-lokalmenyen.

4

Velg et visningsformat fra Nøyaktighet-lokalmenyen.