Numbers - Formatere tabellcellekantlinjer

background image

Formatere tabellcellekantlinjer

Du kan endre tykkelse på linjene og fargen til tabellcellekantlinjer. Du kan også skjule
cellekantlinjen i en hvilken som helst celle.

Slik formaterer du tabellcellekantlinjer:

1

Marker cellekantlinjesegmentene du vil formatere. Du finner instruksjoner i «Markere

tabellcellekantlinjer» på side 58.

2

Bruk kontrollene i formatlinje eller i tabellinspektøren.

Klikk for å velge en
gjennomstrekingsfarge.

Klikk for å velge en gjennomstrekingstype.

Klikk for å velge en linjetykkelse.

Strek-lokalmenyen: Gjør det mulig å velge en strekstil. Hvis du vil skjule kantlinjene,
velger du Ingen.
Linjetykkelse: Justerer strekens tykkelse.
Fargefelt: Gjør det mulig å velge en strekfarge.
Når du klikker på fargefeltet i formatlinjen, vises en fargematrise. Velg en farge ved å
klikke på den i matrisen, eller klikk på Vis farger for å åpne Farger-vinduet og få flere
fargevalg.

Når du klikker på fargefeltet i tabellinspektøren, åpnes Farger-vinduet. I «Farger-
vinduet» på side 25 finner du instruksjoner for bruk av dette verktøyet.