Numbers - Bruke betinget formatering til å overvåke tabellcelleverdier

background image

Bruke betinget formatering til å overvåke tabellcelleverdier

Betinget formatering endrer utseendet til en celle når cellen inneholder en bestemt
verdi, som refereres til som en testverdi.

Hvis du vil bruke betinget formatering, markerer du en eller flere celler, og definerer
deretter en eller flere regler. Reglene spesifiserer hvilke visuelle effekter som skal
knyttes til celler når de inneholder testverdien.

Du kan for eksempel definere en regel som fyller en celle med blått når den
inneholder 0, en regel som viser cellens verdi i uthevet svart hvis den er større enn 0,
og en regel som fyller en celle med rødt hvis verdien er lavere enn 0.

Regler som gjelder flere celler, utløser betinget formatering i alle celler som inneholder
testverdien.

Hvis du vil

Går du til

Opprette regler

«Definere betingede formatregler» på side 85

Fjerne all betinget formatering fra celler,
endre regler, finne celler som bruker samme
betinget formatering, kopiere/lime inn betinget
formatering mellom tabeller

«Endre og håndtere betinget formatering» på
side 87