Numbers - Markere tabellcellekantlinjer

background image

Markere tabellcellekantlinjer

Marker cellekantlinjesegmentene når du vil formatere dem, eller flytt dem for å endre
størrelse på rader og kolonner. Et enkelt kantlinjesegment er én side av en celle. Et langt
kantlinjesegment
består av alle tilstøtende kantlinjesegmenter.

Ett (horisontalt)
kantlinjesegment

Et langt (vertikalt)
kantlinjesegment

Et langt (horisontalt)
kantlinjesegment

Ett (vertikalt)
kantlinjesegment

Etter at du har markert kantlinjesegmenter, kan du formatere fargen og streken, som
beskrevet i «Formatere tabellcellekantlinjer» på side 90, eller flytte dem for å endre
størrelse på rader og kolonner, som beskrevet i «Endre størrelse på tabellrader og
-kolonner» på side 66.

Slik markerer du kantlinjesegmenter:
Hvis du raskt vil markere kantlinjesegmenter til formatering, markerer du en tabell, rad,

m

kolonne eller celle.

58

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

59

Klikk på Kantlinje-knappen i formatlinjen, og velg et alternativ fra lokalmenyen.

Kantlinjeknappen

Du kan også bruke Cellekantlinje-knappene i tabellinspektøren til å markere et
kantlinjesegment.
Hvis du vil markere kantlinjesegmenter for enten formatering eller endring av størrelse

m

på rader og kolonner, bruker du kantlinjemarkeringsmodus. Velg Tillat markering av
kantlinjer fra Kantlinje-lokalmenyen i formatlinjen, eller velg Tabell > Tillat markering
av kantlinjer, og velg deretter tabellen du vil arbeide med.
Musepekeren endrer form når den er over et horisontalt eller vertikalt segment.
Musepekeren ser ut som om den befinner seg på begge sider av segmentet.

Markøren ser slik ut når den
flyttes over et vertikalt segment.

Markøren ser slik ut når den
flyttes over et vertikalt segment.

Hvis du vil markere et langt segment, klikker du på den horisontale eller vertikale linjen
til et segment. Hvis du vil endre markeringen til et enkeltsegment, klikker du på nytt.
Hvis du vil legge et enkelt segment eller langt segment til markeringen, holder du nede
Skift- eller Kommando-tasten mens du klikker.
Hvis du vil fjerne markeringen for et markert enkeltsegment, klikker du det mens du
holder Skift- eller Kommando-tasten nede.
Hvis du vil bytte fram og tilbake mellom markering av enkeltsegmenter og lange
segmenter
, klikker du på en ramme.
Hvis du vil avslutte kantlinjemarkeringsmodus, velger du Ikke tillat markering av
kantlinjer fra Kantlinje-lokalmenyen i formatlinjen, eller velger Tabell > Ikke tillat
markering av kantlinjer.