Numbers - Markere en tabell

background image

Markere en tabell

Når du markerer en tabell, vises markeringshåndtak på kanten av tabellen.

Slik markerer du en tabell:
Klikk på tabellnavnet i Ark-panelet.

m

Hvis tabellcellen ikke er markert, flytter du markøren til kanten av tabellen. Markøren

m

endres slik at den inkluderer et svart kors, og du kan klikke for å markere tabellen.

Hvis en tabellcelle eller et kantlinjesegment er markert, klikker du på tabellhåndtaket

m

øverst til venstre for å markere tabellen. Du kan også trykke Kommando-returtasten