Numbers - Markere en rad eller kolonne i en tabell

background image

Markere en rad eller kolonne i en tabell

Marker rader og kolonner ved hjelp av referansefanene.

Slik markerer du en hel rad eller kolonne:

1

Marker en hvilken som helst tabellcelle slik at referansefanene vises.

2

Gjør ett av følgende:

Marker en kolonne ved å klikke på kolonnens referansefane (over kolonnen).

Â

Marker en rad ved å klikke på radens referansefane (til venstre for raden).

Â