Numbers - Navngi tabeller

background image

Navngi tabeller

Alle Numbers-tabeller har et navn som vises i Ark-panelet og som også kan vises over
tabellen hvis ønskelig. Standardnavnet (Tabell 1, Tabell 2 og så videre) kan endres,
skjules og formateres.

Slik kan du arbeide med tabellnavn:
Hvis du vil endre navnet, dobbeltklikker du på det i Ark-panelet og skriver inn det nye

m

navnet.
Du kan også klikke i tabellen og endre navnet ved å bruke Navn-feltet i
tabellinspektøren.
To tabeller kan ikke ha samme navn på ett ark.
Hvis du vil vise tabellnavnet på arbeidsområdet, klikker du i tabellen og markerer Navn

m

i formatlinjen eller tabellinspektøren.
Hvis du vil skjule tabellnavnet på arket, fjerner du markeringen for Navn.
Hvis du vil formatere et navn som vises på arbeidsområdet, markerer du tabellen,

m

klikker på tabellnavnet på arbeidsområdet for å aktivere navnet for formatering og
bruker formatlinjen, Fonter-vinduet ellet Tekst-panelet i tekstinspektøren.
Hvis du vil øke avstanden mellom tabellnavnet og tabellinnholdet, markerer du Navn i

m

tabellinspektøren, klikker på navnet på arket, og bruker deretter tekstinspektøren til å
endre Etter avsnitt-avstanden.