Numbers - Legge til en tabell

background image

Legge til en tabell

De fleste maler består av én eller flere forhåndsdefinerte tabeller, men du kan legge til
tabeller i Numbers regnearket.

Slik legger du til en tabell:
Klikk på Tabeller i verktøylinjen og velg en forhåndsdefinert tabell fra lokalmenyen.

m

Du kan legge til dine egne forhåndsdefinerte tabeller i lokalmenyen. Du finner
instruksjoner i «Definere gjenbrukbare tabeller» på side 54.
Velg Sett inn > Tabell >

m

tabelltype.

Hvis du vil lage en ny tabell basert på én eller flere tilstøtende celler i en eksisterende

m

tabell, markerer du cellen(e) flytter markeringen til et tomt område på arket. Hvis du
vil beholde verdiene i de markerte cellene i den opprinnelige tabellen, holder du nede
Tilvalg-tasten mens du flytter.
Hvis du vil vite mer om teknikker for markering av celler, kan du lese «Markere tabeller
og tabellkomponenter» på side 56.
Hvis du vil opprette en ny tabell basert på en hel rad eller kolonne i en eksisterende

m

tabell, klikker du på referansefanen tilknyttet raden eller kolonnen, holder nede
referansefanen, flytter raden eller kolonnen til arket, og slipper deretter fanen. Hvis
du vil beholde verdiene i kolonnen eller raden i den opprinnelige tabellen, holder du
nede Tilvalg-tasten mens du flytter.