Numbers - Forbedre utseendet til tabeller

background image

Forbedre utseendet til tabeller

Du kan legge til farger, bruke bilder og andre formateringsalternativer til å forbedre
det visuelle utseendet til tabellene dine.

Slik kan du forbedre utseendet til en tabell:
Du kan fylle bakgrunne til hele tabellen eller enkeltceller med forskjellige fargeeffekter

m

eller med et bilde. Du finner instruksjoner i «Fylle objekter med farge eller bilder» på
side 233.
Du kan endre tykkelsen og fargen til kantlinjene rundt en tabell og cellene, som

m

beskrevet i «Formatere tabellcellekantlinjer» på side 90.
Du kan endre attributtene til tekst i tabellceller, inkludert topptekst- og

m

bunntekstceller. Les «Formatere tekststørrelse og utseende» på side 172 og «Stille inn
tekstjustering, avstand og farge» på side 178.

Når du har skapt en visuell effekt du vil gjenbruke, kan du kopiere den og lime den inn.
Marker tabellen eller cellene med effektene du vil gjenbruke, velg Format > Kopier stil,
marker tabellen eller cellene du vil formatere, og velg deretter Format > Lim inn stil.
Du kan også bruke tabellstiler til å gjenta formatering du har brukt på en tabell, som
beskrevet i «Bruke Tabellstiler» på side 116.