Numbers - Endre størrelse på en tabell

background image

Endre størrelse på en tabell

Du kan forstørre eller forminske tabeller ved å dra i markeringshåndtakene eller ved
å bruke metrikkinspektøren. Du kan også endre størrelsen på en tabell ved å endre
størrelsen på kolonnene og radene i tabellen.

Før du endrer størrelse på en tabell, markerer du den ved å klikke på navnet i Ark-
panelet eller bruker en av de andre teknikkene i «Markere en tabell» på side 56.

Slik endrer du størrelsen på en markert tabell:
Dra i et av de firkantede markeringshåndtakene som vises når tabellen markeres.

m

Hvis du vil begrense størrelsesforholdet for en tabell, holder du nede Skift-tasten mens
du flytter.
Hvis du vil ta utgangspunkt i tabellens midtpunkt, holder du nede Tilvalg-tasten mens
du drar.
Hvis du vil endre størrelsen på tabellen i én retning, drar du i et sidehåndtak i stedet
for et hjørnehåndtak.
Hvis du vil endre størrelsen ved å angi nøyaktig størrelse, markerer du en

m

tabell eller tabellcelle, klikker på Inspektør i verktøylinjen, og klikker deretter på
metrikkinspektørknappen. Ved hjelp av metrikkinspektøren kan du angi en ny bredde
og høyde, og du kan endre tabellens avstand fra margene ved hjelp av Posisjon-
feltene.
Hvis du vil endre størrelse ved å justere dimensjonene til radene og kolonnene, leser

m

du «Endre størrelse på tabellrader og -kolonner» på side 66.

52

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

53