Numbers - Bruke Tabell-verktøy

background image

Bruke Tabell-verktøy

Du kan formatere tabeller og kolonner, rader, celler og celleverdier ved å bruke
forskjellige Numbers-verktøy.

Slik håndterer du tabellegenskaper:
Marker en tabell ved å klikke på navnet i Ark-panelet, og bruk deretter formatlinjen

m

til å formatere tabellen. «Markere en tabell» på side 56 beskriver andre måter du kan
bruke til å markere en tabell.

Ordne tekst i tabellceller.

Formater cellekantlinjer.

Legg til bakgrunns-

farge i en celle.

Formater celleverdier.

Organiser topptekst

og bunntekst.

Vis eller skjul navnet på en tabell.

Formater tekst i

tabellceller.

background image

Bruk tabellinspektøren til å få tilgang til tabellspesifikke kontroller, for eksempel feltene

m

for presis kontroll av kolonnebredde og radhøyde. Du åpner tabellinspektøren ved å
klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke på tabellinspektørknappen.

Legg til et tabellnavn.

Slå sammen eller del

opp markerte celler.

Juster størrelsen på
rader og kolonner.

Angi stil, bredde og farge
til cellekantlinjer.

Legg til en farge eller
et bilde til en celle.

Endre funksjonen

til retur- og

tabulatortasten.

Legg til eller fjern 1–5
tittelrader, tittelkolonner
og bunnrader.

Bruk Celler-inspektøren til å formatere celleverdier. Du kan for eksempel vise et

m

valutasymbol i celler med pengeverdier. Celleformater avgjør hvordan celleverdier
vises, men de endrer aldri den underliggende celleverdien som brukes i beregninger.
En celle med den faktiske verdien 4,29 kan for eksempel vises som 4,3. Beregninger
bruker likevel verdien 4,29.
Du kan også angi betinget formatering. Du kan for eksempel angi at en celle blir rød
når verdien overstiger et bestemt tall.
Du åpner celleinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke
på celleinspektørknappen.

Knappen øverst i
inspektørvinduet åpner de ti
inspektørene: Dokument, ark,
tabell, celle, diagram, tekst,
grafikk, metrikk, hyperkobling
og QuickTime.

50

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

51

Bruk grafikkinspektøren til å lage visuelle spesialeffekter, for eksempel skygger. Du

m

åpner grafikkinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke på
grafikkinspektørknappen.
Bruk tabellstiler til å justere utseendet til tabeller raskt og konsekvent. Hvis du vil vite

m

mer, leser du «Bruke Tabellstiler» på side 116.
Bruk referansefanene og håndtakene som vises når du markerer en tabellcelle til

m

å omorganisere en tabell raskt, markere alle cellene i en rad eller kolonne, legge til
rader og kolonner, og annet. «Markere en tabellcelle» på side 56 beskriver hvordan du
markerer en tabellcelle.

Flytt tabellhåndtaket for
å flytte tabellen.

Referansefanebokstaver kan brukes
for å referere til kolonner.

Klikk på kolonnehåndtaket for
å legge til en kolonne. Flytt det
for å legge til flere.

Referansefanet

all kan brukes

for å referere

til rader.

Flytt kolonne- og radhåndtaket
ned for å legge til rader. Flytt det
til høyre for å legge til kolonner.
Flytt det diagonalt for å legge til
rader og kolonner samtidig.

Klikk på radhåndtaket for å legge til en
rad. Flytt det for å legge til flere.

Du bruker også referansefaner når du arbeider med formler (les «Referere til celler i
formler» på side 129).
Du kan gå til en kontekstmeny ved å markere en tabell eller én eller flere celler og

m

deretter holde nede Kontroll-tasten og klikke igjen.
Du kan også bruke lokalmenyene på referansefanene for kolonner og rader.

background image

Bruk Formelredigering og formellinjen for å legge til og redigere formler. Les «

m

Legge

til og redigere formler ved hjelp av Formelredigering» på side 124, og «Legge til og
redigere formler ved hjelp av formellinjen» på side 125.
Bruk funksjonsnavigering for å legge til og redigere funksjoner. Hvis du vil ha mer

m

informasjon, leser du «Legge til funksjoner i formler» på side 126.