Numbers - Fjerne tabellkategorier og -underkategorier

background image

Fjerne tabellkategorier og -underkategorier

Du kan midlertidig fjerne kategorier og underkategorier, eller du kan slutte å bruke
dem helt.

76

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

77

Slik fjerner du kategorisering for rader:
Hvis du midlertidig vil fjerne kategorisering for alle radene i en tabell, klikker du i

m

tabellen og klikker deretter Omorganiser i verktøylinjen eller velger Vis flere valg fra
lokalmenyen på en referansefane for å åpne Omorganiser-vinduet. Fjern markeringen
for «Sett inn kategorier fra følgende». Hvis du vil gjenopprette kategorisering, markerer
du «Sett inn kategorier fra følgende».
Du kan også velge Tabell > Deaktiver alle kategorier. Hvis du vil gjenopprette
kategoriene, velger du Tabell > Aktiver alle kategorier.
Hvis du vil avslutte kategorisering i en tabell, klikker du på Slett-knappen (–) ved siden

m

av hver kategori og underkategori i Omorganiser-vinduet.
Du kan også klikke på lokalmenyen for cellereferanse for en kategorirad på øverste
nivå, og deretter velge Slett kategorier.
Hvis du vil slutte å bruke en bestemt kolonne som en kategoriverdikolonne, klikker du

m

på Slett-knappen (–) ved siden kolonnen i Omorganiser-vinduet.
Du kan også velge Slett kategorier for denne kolonnen fra lokalmenyen i kolonnens
referansefane.