Numbers - Opprette tabellkategorier

background image

Opprette tabellkategorier

Du kan organisere en tabell i kategorier. Du kan opprette kategorier ved å markere
bestemte rader for en kategori, eller du kan la Numbers opprette kategorier og
underkategorier automatisk ved hjelp av verdiene i en eller flere kolonner i tabellen
(kategoriverdikolonner). Når du bruker kategoriverdikolonner, er det mulig at rader
flyttes til andre kategorier hvis verdiene i kategorikolonnene endres.

Hver kategori eller underkategori vises med en kategorirad over den. Du klikker på
trekanten i nærheten av den venstre kanten av kategoriraden for å vise eller skjule
kategorien.

Kategorirad for kontormøbler

Kategorirad for utemøbler

Kategorirad for biblioteksmøbler

Kategorirader har spesielle egenskaper som hjelper deg med å håndtere kategoriene.

Du kan legge til nye kategorier, fjerne kategorier og utføre andre handlinger ved

Â

hjelp av cellereferanse-lokalmenyen for en kategorirad. Hvis du velger Utvid alle eller
Slå sammen alle, blir alle kategorier utvidet eller slått sammen ved nivået for raden
du valgte kommandoen fra.

Lokalmeny for

cellereferanse for

denne kategoriraden

background image

Du kan vise automatisk beregnede verdier (for eksempel delsummer og radantall) i

Â

kategoriradceller.

Beregnet radantall

Hvis du vil

Går du til

Opprette kategorier og underkategorier

«Definere tabellradkategorier og
-underkategorier» på side 72

Fjerne kategorier

«Fjerne tabellkategorier og -underkategorier» på
side 76

Legge til eller fjerne rader fra kategorier, vise
automatisk beregnede verdier i celler i en
kategorirad, flytte en kategori, endre nivået for en
kategori, utvide eller slå sammen kategorirader
og utføre andre kategorihåndteringsoppgaver

«Håndtere tabellkategorier og
-underkategorier» på side 77