Numbers - Legge til bunnrader for tabeller

background image

Legge til bunnrader for tabeller

Bruk bunnrader når du vil framheve de nederste radene i en tabell. Bunnrader
formateres slik at de skiller seg ut fra andre (vanlige) rader. En bunnrad består av den
nederste cellen i hver kolonne.

Du kan bruke opptil fem bunnrader. Hvis du vil formatere en bunnrad slik at den
strekker seg over flere kolonner, slår du sammen bunncellene som beskrevet i «Slå
sammen ruter i en tabell» på side 88.

background image

Slik legger du til eller sletter bunnrader:
Hvis en tabell ikke har bunnrader, markerer du tabellen og klikker på en Bunn-knapp i

m

formatlinjen for å legge til en.
Klikk på den igjen for å fjerne bunnraden.
Klikk på trekanten ved siden av en bunnknappen i verktøylinjen, og velg deretter hvor

m

mange bunnrader du vil legge til fra lokalmenyen. Velg 0 for å fjerne alle bunnradene.

Legg til bunnrader.

Hvis du vil slette en bunnrad, holder du markøren over referansefanen for bunnraden

m

for å vise menypilen, og klikker deretter på Slett rad fra lokalmenyen.
Marker en tabell eller et element i tabellen. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på

m

tabellinspektørknappen og klikk deretter på bunnknappen. Velg antall bunnrader fra
lokalmenyen.
Marker en tabell eller et element i den, og velg deretter Tabell > Bunnrader. Deretter

m

velger du antallet bunnrader fra undermenyen.