Numbers - Legg til kolonner i en tabell

background image

Legg til kolonner i en tabell

Slik legger du til kolonner:
Hvis du vil legge til en kolonne etter den markerte cellen, trykker du på Tilvalg-

m

høyrepil.
Hvis du vil legge til en kolonne før den markerte cellen, trykker du på Tilvalg-venstrepil.
Hvis du vil legge til en enkeltkolonne, holder du markøren over en kolonnes

m

referansefane for å vise menypilen. Klikk på pilen, og velg deretter Legg til kolonne før
eller Legg til kolonne etter fra lokalmenyen. Du kan også markere en kolonne og velge
disse kommandoene fra Tabell-menyen.
Hvis du vil legge til flere kolonner, velger du antallet kolonner du vil legge til (velg

m

tre kolonner hvis du vil legge til tre kolonner). Hvis du vil legge til kolonner etter
en bestemt kolonne, forsikrer du deg om at den kolonnen lengst til høyre som er
markert er den du vil legge til de nye kolonnene etter. Hvis du vil legge til kolonner
før en bestemt kolonne, forsikrer du deg om at den kolonnen lengst til venstre
som er markert er den du vil legge til de nye radene før. Deretter velger du en av
kommandoene over.
Når «Returtast flytter til neste celle» under Tabellvalg i tabellinspektøren er markert,

m

kan du bruke tabulatortasten for å legge til en kolonne til høyre i tabellen.
Trykk på tabulatortasten når den siste cellen er markert. Hvis du nettopp har lagt
til eller endret en celleverdi og du fortsatt redigerer cellen, trykker du to ganger på
tabulatortasten.
Hvis du vil legge til en eller flere kolonner på høyre side i en tabell, kan du bruke

m

kolonnehåndtaket øverst til høyre, som er synlig når en celle er markert.
Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for tabellen, klikker du én gang på
kolonnehåndtaket.
Hvis du vil legge til flere kolonner til høyre av en tabell, flytter du kolonnehåndtaket eller
kolonne- og radhåndtaket (nederst til høyre) til høyre.
Hvis du vil legge til rader og kolonner samtidig, flytter du kolonne- og radhåndtaket
diagonalt.
Du kan dele celler i to like kolonner. «

m

Dele tabellceller» på side 89 forklarer hvordan.