Numbers - Forskjellig farge i annenhver rad

background image

Forskjellig farge i annenhver rad

Hvis du bruker fargebakgrunner i annenhver rad, får tabellen et stripete utseende.

Slik får du farge i annenhver rad:

1

Marker tabellen eller et element i den.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen.

3

Marker Farge i annenhver rad.

4

Klikk på det tilstøtende fargefeltet for å åpne Farger-vinduet. Deretter velger du fargen

som skal vises i annenhver rad. Du finner instruksjoner i «Farger-vinduet» på side 25.

5

Hvis du vil endre fyllegenskapene for de andre radene, bruker du Cellebakgrunn-

kontrollene i tabellinspektøren. Du finner instruksjoner i «Fylle objekter med farge eller
bilder» på side 233.