Numbers - Filtrere rader i en tabell

background image

Filtrere rader i en tabell

Du kan skjule rader i en tabell som ikke inneholder verdiene du angir.

Når du sorterer tabellceller, tas det hensyn til skjulte rader.

Slik angir du kriterier for rader du vil vise:

1

Klikk i tabellen.

2

Klikk på Omorganiser i verktøylinjen eller velg Vis flere alternativer fra lokalmenyen på

en referansefane for å åpne Omorganiser-vinduet.

3

Klikk på Filter-trekanten for å vise filterkontrollene.

70

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

71

4

Velg kolonnen med verdiene du vil bruke til å opprette filterkriterier.

5

Bruk de gjenstående kontrollene til å definere kolonneverdien for rader du vil vise.

6

Hvis du vil bruke ytterligere filterkriterier, klikker du på Legg til-knappen (+) for å

definere de du vil legge til.
Hvis du velger «er i de øverste n verdier» eller «er i de nederste n verdier», vil alle
verdiene som er blant de høyeste eller laveste n vises, noe som kan være mer enn n.

Merk: Du kan ikke legge til nye rader i tabellen før du avslutter filtrering. Hvis du
vil avslutte filtrering av rader i tabellen, fjerner du markeringen for «Vis rader som
oppfyller følgende» i Omorganiser-vinduet.