Numbers - Arbeide med rader og kolonner i tabeller

background image

Arbeide med rader og kolonner i tabeller

Du kan raskt legge til eller fjerne rader og kolonner, lage tittelrader eller -kolonner eller
bunnrader og mer.

Når du setter inn, fjerner, endrer størrelse på, skjuler eller viser rader eller kolonner i
en tabell, er det mulig at andre objekter på arket flyttes for å unngå overlapping eller
for å opprettholde relative objektplasseringer. Hvis du vil forhindre automatisk flytting
av objekter, velger du Numbers > Valg og fjerner markeringen for «Flytt objekter
automatisk når tabellstørrelsen endres».

Hvis du vil

Går du til

Sette inn nye rader i en tabell

«Legg til rader i en tabell» på side 61

Sette inn nye kolonner i en tabell

«Legg til kolonner i en tabell» på side 62

Flytte eller kopiere rader og kolonner til en annen
plassering i samme eller en annen tabell

«Omorganisere rader og kolonner» på side 62

Slette rader og kolonner

«Slette tabellrader og kolonner» på side 63

Bruke tittelrader og tittelkolonner

«Legge til tittelrader eller tittelkolonner for
tabeller» på side 63

Frys tittelrader og -kolonner slik at de forblir
synlige når du blar gjennom radene og
kolonnene i en tabell

«Fryse tittelrader eller tittelkolonner i tabeller» på
side 65

Bruke bunntekstrader

«Legge til bunnrader for tabeller» på side 65

Endre størrelse på rader og kolonner

«Endre størrelse på tabellrader og -kolonner» på
side 66

Tildele en annen bakgrunnsfarge til annenhver
rad i en tabell

«Forskjellig farge i annenhver rad» på side 67

Skjule markerte rader og kolonner

«Skjule tabellrader og -kolonner» på side 68

Sortere rader i stigende eller synkende rekkefølge
basert på verdiene i cellene i en eller flere
kolonner

«Sortere rader i en tabell» på side 69

Skjule rader som ikke inneholder bestemte
verdier

«Filtrere rader i en tabell» på side 70

Ordne rader i kategorier og underkategorier for å
framheve egenskaper de har felles

«Opprette tabellkategorier» på side 71
«Definere tabellradkategorier og
-underkategorier» på side 72
«Fjerne tabellkategorier og -underkategorier» på
side 76
«Håndtere tabellkategorier og
-underkategorier» på side 77

60

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

61