Numbers - Passordbeskytte regneark

background image

Passordbeskytte regneark

Hvis du vil begrense tilgangen til et Numbers-regneark, kan du gi regnearket et
passord. Passordet kan bestå av nesten alle kombinasjoner av tall og store og
små bokstaver, og flere av spesialtegnene på tastaturet. Passord som består av en
kombinasjon av bokstaver, tall og andre tegn regnes som de sikreste.

Når du arkiverer et regneark i iWork ‘08- eller Excel-format, kan du ikke bruke
passordbeskyttelse, men når du eksporterer et regneark som PDF, kan du gi
dokumentet et passord.

Her er noen metoder for å håndtere passordbeskyttelse i et Numbers-regneark:
Hvis du vil bruke et passordbeskyttet regneark, åpner du regnearket, oppgir passordet

m

når du blir bedt om det, markerer «Legg til dette passordet på nøkkelringen min» hvis
du vil gjøre det, og klikker deretter på OK.
Hvis du oppgir feil passord to ganger, vises et passordhint hvis du laget et slik da du
opprettet passordet.

32

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

background image

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

33

Hvis du vil legge til et passord for regnearket, åpner du dokumentinspektøren og

m

markerer «Krev passord for å åpne» i dokumentpanelet. Skriv inn passordet du vil
bruke i feltene som vises, og klikk deretter på Angi passord. Det vises et låsesymbol
ved siden av dokumenttittelen for å vise at dokumentet er passordbeskyttet.
Hvis du vil lage et uvanlig eller svært sikkert passord, kan du klikke på knappen med
det nøkkelformede symbolet ved siden av Passord-feltet. Da åpnes passordassistenten,
som du kan bruke til å lage passordet. Du kan velge passordtype fra lokalmenyen,
avhengig av hvilke passordegenskaper du foretrekker.
Et passord vises i Forslag-feltet. Styrken («sterkere» passord er vanskeligere å bryte)
vises med lengden og grønnfargen på Kvalitet-indikatoren. Hvis du er fornøyd med det
foreslåtte passordet, kopierer du det og limer det inn i Passord-feltet.
Hvis du ikke er fornøyd med det foreslåtte passordet, kan du velge at annet passord
fra lokalmenyen for Forslag-feltet, øke passordlengden ved å flytte skyveknappen, eller
skrive inn et eget passord.
Hvis du vil fjerne et passord fra regnearket, åpner du det passordbeskyttede

m

dokumentet og fjerner markeringen ved «Krev passord for å åpne» i Dokument-
panelet i dokumentinspektøren. Skriv inn dokumentpassordet for å deaktivere
passordbeskyttelsen, og klikk på OK.
Hvis du vil endre passordet, åpner du dokumentinspektøren, klikker på Endre passord,

m

oppgir informasjonen og klikker deretter på Endre passord.
Hvis du vil legge til et passord for en PDF av regnearket, følger du instruksjonene i

m

«Eksportere regneark i PDF-format» på side 245.