Numbers - Endre rekkefølge på ark og innhold i arkene

background image

Endre rekkefølge på ark og innhold i arkene

I Ark-panelet kan du flytte på ark og endre rekkefølgen på tabeller og diagrammer i
arkene. Du kan også flytte tabeller og diagrammer fra ett ark til et annet.

Når du endrer rekkefølgen på tabeller og diagrammer i Ark-panelet, påvirkes ikke
plasseringen deres på arbeidsområdet. I Ark-panelet kan du for eksempel plassere
diagrammer ved siden av tabellene de henter informasjon fra, eller du kan føre opp
tabeller i den rekkefølgen du vil arbeide med dem. Men på selve arbeidsområdet vil
du kanskje vise disse objektene i en annen rekkefølge (for eksempel når du klargjør
regnearket for utskrift).

Slik kan du endre rekkefølgen på ark i Ark-panelet:
Flytt et ark ved å markere det og flytte det til en ny plassering i panelet. Ark byttes

m

mens du flytter.
Du kan også markere flere ark og flytte dem som en gruppe.
Hvis du vil kopiere (eller klippe ut) og lime inn ark, markerer du arkene, velger Rediger

m

> Klipp ut eller Rediger > Kopier, markerer arket du vil sette inn arkene etter, og velger
Rediger > Lim inn.
Hvis du vil flytte én eller flere tabeller og ett eller flere diagrammer knyttet til et ark,

m

markerer du tabellene og diagrammene og flytter dem til en ny plassering i samme
ark eller et annet ark.
Du kan også bruke klipp ut / lim inn- og kopier / lim inn-handlinger for å flytte tabeller
og diagrammer i panelet.

Hvis du vil flytte et objekt i et ark i regnearket, markerer du objektet og flytter det til en
annen plassering, eller du kan bruke klipp ut / lim inn- eller kopier / lim inn-handlinger.
Hvis du vil plassere objekter på bestemte sider for utskrift eller oppretting av PDF,
følger du instruksjonene i «Dele et ark inn i sider» på side 43.