Numbers - Legge til topptekst og bunntekst i et ark

background image

Legge til topptekst og bunntekst i et ark

Du kan bruke samme tekst på flere sider i et ark. Repeterende informasjon som vises
øverst på siden kalles topptekst, nederst kalles det bunntekst.

Du kan sette inn egen tekst i en topp- eller bunntekst, og du kan bruke formaterte
tekstfelt. Formaterte tekstfelt gjør det mulig å sette inn tekst som oppdateres automatisk.
Hvis du setter inn et datofelt, vises gjeldende dato hver gang du åpner regnearket. På
samme måte holder sidetallfelt oversikt over sidetall når du legger til eller sletter sider.

Slik definerer du innholdet i en topp- eller bunntekst:

1

Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis utskriftsvisning.

2

Hold markøren øverst eller nederst på en side for å vise topp- eller bunntekstområdene.

Du kan også klikke på Vis i verktøylinjen og velge Vis layout.

3

Hvis du vil legge til tekst i en topp- eller bunntekst, setter du innsettingspunktet i topp-

eller bunnteksten og skriver inn tekst.

4

Hvis du vil sette inn sidetall eller andre verdier som kan endres, kan du lese

instruksjonene i «Sette inn sidetall og andre verdier som kan endres» på side 195.