Numbers - Gi sider sidetall

background image

Gi sider sidetall

Du kan vise sidetall i toppteksten eller bunnteksten på sidene.

Slik gir du sidetall til sidene i et ark:

1

Marker arket.

2

Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis utskriftsvisning.

3

Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis layout slik at topp- og bunnteksten vises.

Du kan også vise topp- og bunntekst ved å holde markøren øverst eller nederst på en
side.

4

Klikk på den første topp- eller bunnteksten for å legge til et sidetall. Følg

instruksjonene i «Sette inn sidetall og andre verdier som kan endres» på side 195.

5

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på arkinspektørknappen, og angi deretter

hvilket sidetall nummereringen skal begynne fra.
Hvis du vil fortsette nummereringen fra forrige ark som var markert, markerer du
«Fortsett fra forrige ark».
Hvis du vil starte sidenummereringen fra et bestemt tall, bruker du Start på-feltet.

46

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

background image

Kapittel 2

Opprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

47